facebook tracking
Do your master thesis with us!

Do your master thesis with us!

När du skriver examensarbete på CAB får du använda dina teoretiska kunskaper i praktiken. Du får möjlighet att komma till en riktigt bra arbetsplats i tillväxt, där du kan bidra till innovativa och hållbara lösningar. Examensarbetet ger oss ett utmärkt tillfälle att få lära känna dig och utvecklas tillsammans med dig. Välkommen till CAB!

Det här får du

Morgondagens systemtjänster kräver nytänkare inom en bredd av ämnesområden. På CAB får du möjlighet att ta stegen som driver dig själv och vår utvecklingen framåt. Dessutom får du:

 • ta del av enorma förändringar inom våra branscher och bli del av vår tillväxtresa
 • bidra till innovativa och hållbara lösningar som utvecklar vår verksamhet
 • en engagerad handledare med specialistkompetens inom ditt valda studieområde
 • ett lärorikt och utmanande uppdrag som ger en djupare färdighet inom det aktuella uppsatsområdet
 • ett stort nätverk av kollegor
 • relevant erfarenhet från ett professionellt företag med gott renommé

Sök examensarbete hos oss!

Vi har för närvarande inga fördefinierade examensarbeten, men vi lägger ut förslag på examensarbeten på denna sida när vi har något specifikt att erbjuda. På grund av stor efterfrågan syns de oftast under korta perioder.

Om vi för stunden inte har något specifikt examensarbete som passar dig är du också mycket välkommen att skicka in en öppen intresseanmälan, med eller utan ett eget förslag på examensarbete och ämnesinriktning. Vi ser fram emot ett gott samarbete!

 

  in english.PNG

 

When writing a master thesis at CAB, you will be able to use your theoretical knowledge on real life challenges. You get the opportunity to come to a really good workplace in growth, where you can contribute to innovative and sustainable solutions. This gives us a great opportunity to get to know you and develop with you. Welcome to CAB!

 This is what you get

Tomorrow's software services require new innovative thinkers in a wide range of subjects. At CAB you will have the opportunity to take the steps that drive yourself and our progress forward. Additionally, you get:

 • to take part in huge changes in our industries and become part of our growth 
 • contribute to innovative and sustainable solutions that develop our business
 • a dedicated tutor with competence in your chosen study area
 • an educational and challenging assignment that gives you a deeper skill in the current subject area
 • a large network of competent colleagues
 • a relevant experience from a professional company with good reputation

 Do your master thesis with us!

We currently do not have any predefined areas for a master thesis, but we present our ideas on this page when we have something specific to offer. Due to high demand they are usually only seen in short periods.

If we currently do not have a specific project that interests you, you are also welcome to submit an open application of interest, with or without your own proposal for master thesis/subject matter. We are looking forward to a good cooperation!

I AM INTERESTED!

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Arbetsplats & kultur

På CAB åstadkommer vi riktigt bra saker tillsammans. Det är grunden i vår starka gemenskap och kultur.


Hos oss är utveckling och innovation starka drivkrafter vilket speglar sig i vårt sätt att ta oss an nya utmaningar. Vi vet att kompetens och ambition kommer i många olika skepnader och att mångfald ger oss förutsättningar att vara en kreativ och dynamisk arbetsplats. Tillsammans värnar vi om en inkluderande och familjär miljö där vi har riktigt kul ihop. 


 

Jobbar du redan på CAB Group?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor